دسترسی سریع

معرفی

درمان با انرژی و سنگها بااستفاده از علم متافیزیک (علوم غریبه)،این علم ارتباط بین فاکتورهای زمین شناسی و مشکلات سلامتی انسان و حیوان و همچنین نقش مهم کانی های داروئی در پزشکی و داروسازی را بررسی می کنند، یک زمین شناس پزشکی باید در زمینه های زیر مهارت کافی داشته باشد تا بتواند وظیفه اش را به نحو عالی انجام دهد:

کانی شناسی وسنگ شناسی

توانایی شناسایی کانیهای دارویی و به کاراگیری آنها، جهت سناز مواد اولیه دارویی

بررسی تاثیر عوامل محیطی بر روی سلامت انسان و بیماریهایی که سلامتی را تهدید می کنند.

محصولات

سنگ قائم
سنگ قائم
عقیق یمانی
سنگ قائم
رودونیت
سنگ قائم
در کریستال
سنگ قائم
زمرد خاطم
سنگ قائم
در نجف موئی
سنگ قائم